Är det fel av en författare att ta sig friheter?

Bild:

Tom Sandqvist har invändningar mot Fredrik Österbloms recension av hans roman Titta, en krokodil. Men vad menar Österblom med att kalla Sandqvists beskrivning av Tjechovs antisemitism för "litteraturhistorisk aktivism"? Och varifrån kommer epitetet "fet judekäring" i novellen "Stäppen"?

I sin recension av min bok Titta, en krokodil (23.2) säger Fredrik Österblom att jag "bryter friskt mot romanformens konventioner" och gör mig till en "svårfångad" berättare med långa svårtillgä...