Är det Aktias praxis att hota förstöra sina kunders kreditvärdighet?

Bild: Wilfred Hildonen

Ni meddelar att kontot är övertrasserat, dock utan att nämna med vilket belopp eller när detta har ägt rum. Brevet avslutas med ett yrkande på betalning inom 14 dagar.

Bästa Aktia!

Jag ber om ursäkt för att jag vänder mig till er via Hufvudstadsbladets insändarspalt, men jag vet inte hur jag annars ska få kontakt. I tre dagar har jag försökt ringa er kundservice, bara för att lyssna till ett inspelat meddelande: "vår kundservice är överbelastad, vänligen ring senare". Alternativet att köa på en överbelastad linje för 16,69 cent/minut tilltalar inte. Det går inte heller att kommunicera med en levande människa på er webbchat, vilket är standard hos andra banker. Jag är 93 år gammal och har svårt att ta mig till ett kontor.

Till saken. Sedan länge har jag haft ett brukskonto hos er som jag inte använt på över tio år. Kontot har haft ett litet plussaldo. Jag har inget bankkort eller bankkoder till kontot. Kontot har varit kostnadsfritt. Sedan jag slutade använda kontot har jag aldrig fått ett kontoutdrag eller något annat meddelande från er. Men nu, mitt under coronakrisen, fick jag i snabb succession två brev.

Det första var ett sammandrag över kontots serviceavgifter, av vilket framgår att ni har debiterat kontot med 2,50 euro per månad under år 2019, totalt 30 euro. Uppenbarligen har ni introducerat en avgift för brukskonton, men jag kan inte erinra mig att jag skulle ha informerats om saken.

Det andra brevet, som jag fick några dagar senare, var ett kravbrev. Ni meddelar att kontot är övertrasserat, dock utan att nämna med vilket belopp eller när detta har ägt rum. Brevet avslutas med ett yrkande på betalning inom 14 dagar. I annat fall "är banken tvungen att meddela om betalningsstörningen till eventuella borgesmän och pantgivare". Dessutom debiterar Aktia 5,00 euro för meddelandet, alltså för en övertrassering som uteslutande skett genom bankens ensidiga agerande.

Jag förstår att banken inte svarar på enskilda fall i ett öppet forum, därför ställer jag följande allmänna frågor till Aktia:

Är det Aktias praxis att övertrassera konton för serviceavgifter, också då det är uppenbart att kontot inte används?

Är det Aktias praxis att vänta uppemot ett halvår med att meddela om övertrasseringar? Jag har nu fått reda på att kontot gick på minus när ni debiterade serviceavgiften för februari 2020.

Är det Aktias praxis att som första åtgärd komma med hot om att förstöra sina kunders kreditvärdighet i bagatellartade ärenden som bäst kunde uppklaras med ett hövligt formulerat brev?

Helge Hindström Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning