Är bostadsägarnas glada dagar förbi?

Bostadsmarknaden ser inte dålig ut, men det lönar sig mer än tidigare att förstå hur den påverkas.

Under början av 2019 såldes det färre bostäder i Finland än för ett år sedan. Det här har väckt oro bland många. Håller bostadsmarknaden på att kylas av? En noggrannare granskning visar tecken p...