Apteekkari–lehti: Dålig äldrevård leder till att kvinnor stannar hemma och sköter om släktingar

Då behovet att sköta om någon upphör går det kanske inte längre att återvända till arbetslivet, till exempel på grund av åldersdiskriminering. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Den dåliga äldrevården i Finland kan leda till att regeringen inte uppnår sitt sysselsättningsmål på 75 procent, säger forskare till tidningen Apteekkari–lehti.

Många kvinnor i medelåldern slutar jobba och blir närståendevårdare innan de är i pensionsålder. Orsaken är vår bristfälliga äldrevård, skriver Apteekkari–lehti.

Då behovet att sköta om någon upphör går det kanske inte längre att återvända till arbetslivet, till exempel på grund av åldersdiskriminering.

– Resurserna borde ökas inom äldrevården. Det är dyrt då människor slutar jobba. Det är inte vettigt att skära i vårdplatser och förvänta sig att närstående tar hand om personerna, säger Mia Silfver–Kuhalampi, lektor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet till tidningen.

Enligt tidningen är det här också ett problem i andra länder. I till exempel Storbritannien, USA och Japan är det vanligt att folk slutar jobba för att ta hand om släktingar.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning