"Apatin är Östersjöns farligaste fiende"

Bild: Mattias Klum

Dokumentärfilmaren Folke Rydén får årets Östersjöpris. – Det bådar gott att seriösa medier med god journalistik kan agera för ett bättre hav, säger han.

Östersjöfondens delegation premierar den svenske journalisten Folke Rydén med Östersjöpriset på 20 000 euro. Rydén får priset för sina skildringar av hoten mot Östersjön.

Rydén har beskrivit fyra av Östersjöns största problem i filmer – överfisket, övergödningen, kemikaliseringen och sjöfartens miljöpåverkan. Han ska ytterligare göra en femte film som visar vilka framsteg som har skett på tio år.

– Det har hänt en hel del. Mycket av fiskdumpningen har förbjudits, och utsläppen och läckorna från djurfabrikerna har minskat, säger han.

Det talas mycket om lösningsfokuserad miljöjournalistik nu för tiden. Det räcker inte att bara exponera problem, för då tappar läsare och tittare hoppet, sägs det. Folke Rydén jobbar ändå med ett mer traditionellt miljöjournalistiskt grepp.

– Jag kan inte börja med att visa att det finns hopp. Jag måste visa problemet först. Jag vill beskriva, informera och inspirera till handling, säger han.

Rydén säger att han vill beskriva tillstånd som är häpnadsväckande.

– Som att Östersjöns syrefria bottnar har spridit sig över ett område större än Danmark, och att det beror på övergödningen. Jag vill visa starka bilder, som när fångad fisk kastas tillbaka, för starka bilder får stor uppmärksamhet. Och så vill jag sprida kunskap om problemen, och med kunskapen kommer lösningarna.

Alla vi som upplever alggröten varje sommar kan ändå börja misströsta, det är som om Östersjön inte skulle bli bättre trots allt som görs. Folke Rydén säger att man kunde göra mycket mer, i synnerhet på kort sikt.

– Man kunde tvinga de stora kryssningsfartygen att tömma sina toaletter i hamnarna, det skulle ge omedelbar effekt. Om vi upphörde med allt fiske för ett år eller två skulle fiskbestånden komma väldigt mycket tillbaka.

I prismotiveringen sägs att de konsumtionsval invånarna i Östersjöregionen gör dagligen har stor betydelse för havets tillstånd, och att folk inte ändrar sina attityder och handlingssätt om de saknar kunskap om effekterna. Samtidigt är det ett faktum att havet återhämtar sig långsamt även om man satsade betydligt mer på Östersjöskyddet. Det kräver rätt inställning, menar Rydén.

– Det värsta som kan hända är att folk tror att det är lönlöst att försöka göra någonting. Apatin är Östersjöns farligaste fiende.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning