Apa med många strängar på sin lyra

Känslig, spännande. Mördarens apa är en känslig och spännande pjäs om rättvisa och känslor. På bilden Ylva Edlund som apan, Kristian Thulesius som chef och den skönsjungande Ana Molina som görs av Daniela Fogelholm. Frank Skog gör många roller, här ses han som Luigi Fidardo.Bild: Tani Simberg

Ylva Edlund gör en fantastisk gorilla, mänskligare än alla människor, i Unga Teaterns berättelse om öppenhet, lojalitet, sanning och rättvisa, men också om känslor och hur vi hanterar dem.