Användningen av stenkol minskar – totalt en miljon ton för el och värme hittills i år

Förnybar energi som till exempel vindkraft blir allt vanligare. Användningen av stenkol minskar. Bild: Pixabay/SPT

En säsongsvariation är typisk för energiförbrukningen i Finland, men förnybar energi blir också vanligare.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 3 procent under perioden januari–juni i år jämfört med motsvarande period året innan.

Totalt användes nästan en miljon ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme.

En säsongsvariation är typisk för energiförbrukningen i Finland, men en del av nedgången förklaras också av att fossila bränslen alltmer får ge vika för förnybar energi.

I stenkolsanvändningen syns sedan många år en sjunkande trend.

I början av året var stenkolsförbrukningen närmare 60 procent lägre än under det här årtusendet i genomsnitt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning