Användningen av stenkol minskade i början av året

Användningen av kolkraft ska förbjudas år 2029. Här är stenkolshögen bredvid Hanaholmens kolkraftverk i Helsingfors. Bild: Erik Sandström/SPT

Användningen av stenkol har minskat med över hälften under 2000-talet.

Användningen av stenkol minskade med 36 procent i januari-mars jämfört med samma tidpunkt förra året, visar Statistikcentralens statistik.

Användningen av stenkol har hela tiden minskat. Förbrukningen under årets tre första månader var 42 procent mindre än användningen i medeltal för de senaste fem åren och hela 58 procent mindre än medeltalet för hela 2000-talet.

Mest sjönk förbrukningen i januari 2020 jämfört med januari förra året.

Den minskade stenkolsanvändningen beror bland annat på det varmare klimatet och den ökade vindkraftsproduktionen.

Stenkol används som bränsle i el- och värmeproduktion.

Användningen av kolkraft kommer att förbjudas i Finland år 2029.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning