Använd svenska namn av respekt

I de estlandssvenska bygderna är ortsnamnen på svenska och den estlandssvenska folkgruppen är en erkänd nationell minoritet.