Använd svenska namn av respekt

I de estlandssvenska bygderna är ortsnamnen på svenska och den estlandssvenska folkgruppen är en erkänd nationell minoritet.

I HBL (18.2) finns flera intressanta artiklar med anledning av republiken Estlands 100 år.

Det som särskilt fångade mitt intresse var bruket av ortsnamn. Jag har ofta hört finlandssvenskar rätta rikssvenskar, som felaktigt brukat de finska namnen på finländska städer när de talat svenska. Det vanligaste är givetvis bruket av finska Helsinki och inte det korrekta Helsingfors. Detta är säkert inget nytt för HBL:s läsare och jag gissar att många kan vittna om detta.

Det intressanta är därför att studera hur HBL:s reporter Katarina Koivisto i sina artiklar benämner estniska städer, orter och öar på svenska. Här skulle jag förvänta mig att en finländsk skribent skulle använda sig av de korrekta svenska namnen; Ösel, Dagö, Runö, Nuckö och Ormsö samt kanske även de svenska namnen Reval och Dorpat.

Men tyvärr gör Koivisto exakt samma misstag när hon skriver om Estland, som moderna rikssvenskar gör om Finland, nämligen använder majoritetsnamnen även på svenska. Således används inte Ösel utan Saarenmaa, som dessutom är fel även på estniska. Det korrekta estniska namnet är Saaremaa. Värt att notera är att Institutet för de inhemska språken i Finland rekommenderar journalister att använda de svenska namnen Ösel, Dagö och så vidare, HBL bryter här mot institutets rekommendationer.

Under 1930-talet fanns en språkstrid inte bara i Finland utan även i Estland. Estniska nationalister försökte hindra estlandssvenskarna att bevara sin månghundraåriga kultur och sitt språk. Svenskundervisningen skars ned och på olika sätt försökte man utrota de estlandssvenska dialekterna och det svenska språket i Estland.

I dag har det officiella Estland en betydligt öppnare attityd visavi det estlandssvenska. I de estlandssvenska bygderna är ortsnamnen på svenska och den estlandssvenska folkgruppen är en erkänd nationell minoritet. Det estniska språkinstitutet rekommenderar vidare att de svenska ortsnamnen skall användas parallellt med de estniska namnen i officiella estniska texter, vilket till exempel vore detsamma, som om Helsinki Sanomat skulle skriva Helsinki-Helsingfors i sina texter.

Vi moderna huvudstadsbor i Estland, som vill vara politiskt korrekta föredömen och som respekterar de nationella minoriteterna i landet, använder oss även av Reval och Dorpat när vi talar svenska. Detta inte i någon slags postimperialistisk storsvensk hybris utan vi gör det av respekt för de svenskar som bott i Estland i mer än 800 år och för vilka huvudstaden alltid hetat Reval/Räffle och lärdomsstaden Dorpat, där Gustaf II Adolf grundade universitetet 1632 och freden i Dorpat slöts 1920.

Anders Hedman ordförande, Svenska Klubben i Reval vice ordförande, Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska odlingens vänner

Svar Våra språkvårdare rekommenderar att de svenska namnen används för öarna. Således ska det vara Ösel, beklagar det felaktiga Saarenmaa som är finska. Rekommendationen är ändå att skriva Tallinn och Tartu då vi talar om nutid, däremot heter det fortfarande freden i Dorpat. KSF Media och HBL strävar efter att följa språkvårdens rekommendationer.

Katarina Koivisto journalist, HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning