Använd mindre fossilkraft, mera kärnkraft

Här måste minskningarna ske i form av reducerad fossilanvändning, mer kärnkraft, ökad användning av andra utsläppsfria energikällor, utveckling av ellagring och så vidare.

I samband med den epidemiartade och av IPCC och medierna tyvärr underblåsta klimathysterin har frågan om skogens funktion som kolsänka blivit aktuell. Samtidigt diskuteras våra möjligheter och tillstånd till ökad avverkning.

Förutsättningen för att skogen på lång sikt skall fungera som sänka, är god skötsel och därav följande tillväxt. Välskött växande skog utgör en sänka, oskött skog blir på lång sikt en utsläppskälla. Sedan sekelskiftet 1800-1900 har vår skogsskötsel förbättrats, och hela tiden har vi avverkat i växande mängder, vilket betyder att sänkan ökat, likaså tillväxten.

På denna linje skall vi fortsätta. Tillväxten bör övervakas, och avverkningen hållas på en nivå klart under den. Nu beräknas tillväxten vara 105 miljoner kubikmeter per år, så ett årligt uttag på 80 miljoner kubikmeter kan tillåtas.

Följande EU:s linje vill vår regering ha Finland kolneutralt 2035, vilket är verklighetsfrämmande då här behövs runt ett halvsekel innan en gran- eller en tallplanta når stockdimension. Man bör sikta minst 100 år framåt och agera som vi med framgång gjort under ett sekel.

Finlands bruttoutsläpp är nu cirka 56 megaton per år. Skogssänkan är svår att beräkna, olika källor ger differerande siffror, men är knappast högre än 26 megaton per år. Därigenom är det otänkbart att vi bara genom höjning av skogssänkan kunde nå kolneutralitet. Lösningen måste sökas på annat håll.

Av bruttoutsläppet 56 megaton per år svarar energi- och annan industri för 26 megaton och trafik, boende och lantbruk för 30 megaton. Här måste minskningarna ske i form av reducerad fossilanvändning, mer kärnkraft, ökad användning av andra utsläppsfria energikällor, utveckling av ellagring och så vidare.

Sten von Troil, diplomingenjör, Grankulla

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning