Det nya medielandskapet är ett laglöst land utan ansvariga utgivare, yrkesetiska koder eller auktoriteter

Vi som läser morgontidningar och ser på kvällsnyheter vaggas alltjämt in i en falsk tro om att det är vår verklighet som gäller.

Det är lätt att förstå paniken i mediehusen, konstaterade en medieforskarkollega som hade låtit studenterna hålla mediedagbok i ett dygn. Inte oväntat visade resultaten att för dagens unga vuxna...