Rinne: Det kommer att köra ihop sig på arbetsmarknaden i höst igen

SDP:s ordförande Antti Rinne.Bild: Markku Ulander

SDP:s ordförande Antti Rinne kräver att regeringen kallar in arbetsmarknadsparterna till möte. Orsaken är dels de 22 avtal EK sagt upp, dels tecken på att nästa lönerunda kan bli ett race där starka mjölkar vad de kan för egen del, säger Rinne.

Antti Rinne talade om läget då han inledde SDP:s nya styrelses möte.

På onsdagen meddelade Finland Näringsliv EK att man tar steget vidare med att sluta förhandla på central nivå, och sagt upp 22 avtal med fackcentralerna, bland annat avtal om förtroendemännens och arbetarskyddets ställning.

Rinne säger at det överraskade honom, även om det var känt att EK drar sig ur centrala uppgörelser.

– Avtalen om förtroendemän och arbetarskyddsombud har varit grundpelare som möjliggör bland annat lokala avtal, och som möjliggör att utöka de lokala avtalen, säger Rinne.

Han hänvisar till statsminister Juha Sipilä (C) som tidigare aktivt manade till ett så kallat samhällsfördrag, och anser att regeringen borde ta en aktivare roll på nytt. Annars kan följade lönerunda, då konkurrenskraftsavtalet gått ut, bli mycket svår, säger han. Den förhandlingsrundan ska ske branschvis eftersom EK inte längre förhandlar centralt.

– Nu bör regeringen att ta tag i det här, kalla parterna till möte och diskutera om vi ska upprätthålla principer eller om parterna ska börja ryka ihop, säger Rinne.

Rinne bedömer att det kan uppstå soloseglande bland alla parter, också på löntagarsidan där det största trycket finns på lönerna, och påpekar att det var det som blev slutresultatet förra gången EK ville förhandla branschvis, 2007. Det är den lönerunda som i efterhand klassas som punkten där lönerna började skena iväg.

– Jag var själv inom facket då, och såg vart det leder om man släpper krafterna lösa. Det blir ensidig intressebevakning från båda sidorna.

Ursprungligen var det meningen att följande branschrunda skulle hållas i schack av en gemensam lönemodell, där exportbranschernas situation dikterar lönenivån. Hur det ska ske har varit osäkert redan tidigare, men dessutom har skogsbranschen, som lämnat EK, också ställt sig utanför de övriga exportbranschernas gemensamma linje.

Rinne varnar för att frifräsande på arbetsmarknaden kan hota den gryende tillväxten.

– Exportlönemodellen löper stor risk att falla. Som Pappersförbundet konstaterat så tycks bara egenintresset gälla nu. Skogsherrarna bygger sig en grandunge som de inte kan ta sig ur. Jag tror inte alla förstått vilken Pandoras ask som öppnas, säger Rinne.

Rinne uttryckte också sin oro för utredningarna om hur många människor som är helt utanför arbetsmarknaden, som varken studerar eller jobbar.

– Det ser ut som om de här människorna med tiden blir vana att leva på stöd.

Rinne sade också i sitt öppningstal vid styrelsemötet att det finns en växande grupp som tappat tron på att politiken löser något, och söker sig till "alternativa sanningar".

– I valdebatten 2015 verkade det inte finnas några som helst varningar om vad som skulle komma, att allt skulle bolagiseras från skogar till vägar, och då upplever folk att regeringen inte haft mandat för det, anser oppositionsledaren.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00