Antti Häkkänen: Politiska partier ska inte delta i val av domare

Justitieminister Antti Häkkänen vill att den nya domstolsmyndigheten ska välja nämndemän. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml) föreslår att den domstolsmyndighet som inleder sin verksamhet i början av nästa år, ska ha som uppgift att utnämna tingsrätternas nämndemän.

– För tillfället väljer politiker en del av domarna under kommunfullmäktiges möten. Det måste byggas en ännu högre mur mellan rättsväsendet och politiken genom att flytta valen av nämndemän, alltså lekmannadomare, bort från kommunfullmäktige, säger Häkkänen.

Han säger att medborgaren i rättstat ska kunna lita på rättsväsendets oberoende i alla tillfällen och det här är en oförrätt som måste korrigeras.

När den nya domstolsmyndigheten inleder sin verksamhet kunde utnämningsprocessen av nämndemän ändras. Ett sätt vore att domstolsverket i samarbete med tingsrätterna skulle ansvara för rekryteringen och utnämningen av nämndemännen.

– På så vis får vi bort bandet mellan nämndemän och politiska partier.

Den finska modellen där kommunfullmäktige väljer nämndemän som deltar i oberoende domstolars beslutsprocess är inte problemfri. Det har bland andra riksdagens justitieombudsman och Europarådets antikorruptionsorgan Greco påtalat.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46