Antoniapriset till tre musketörer

Carl Alm, Matti Raita och Noora Dadu i 3 Musketeers – East of Vienna. Bild: Laura Karen

Klockriketeaterns och Ģertrūdes ielas teātris föreställning 3 Musketeers – East of Viennatilldelades Antoniapriset på Hangö Teaterträff.

"Föreställningen är aktuell, konstnärligt modig och intelligent och den litar på publiken", motiverar juryn som består av Tom Lindblom, Marianne Möller, Harriet Sevelius och Maya Tångeberg.

Föreställningen 3 Musketeers – East of Vienna har regisserats av Valters Sīlis och är ett finländskt–lettiskt samarbete.

De övriga nominerade var Wusheng Companys Sigurd Ring och Siriusteaterns Monologer i dialog.

Syftet med Antoniapriset är att lyfta fram betydelsen av konstnärligt mod och mångfald inom svenskspråkig teater i Finland.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02