Antologi av idealiska redaktörer

Bild:

Kristina Rotkirch tipsar om en omistlig bok på resan till Ryssland.

Den som reser till Petersburg eller Moskva gör klokt i att ta med sig några exemplar av diktantologin Golos Zjensjtjin, "Kvinnors röster", som rymmer ett fyrtiotal dikter av finsk- och svenskspråkiga poeter i urval och översättning av Eleonora Joffe och Zinaida Lindén. En bättre present till vänner och bekanta i Ryssland hittar man inte.

Att spjälka upp poesin i "manlig" och "kvinnlig" dikt kan förstås diskuteras, men det känns naturligt i ett land där bokhandlarna fortfarande har hyllor för "kvinnlig litteratur" och termen "poetissa" är gångbar. Naturligt är det också för Eleonora Joffe och Zinaida Lindén som i sitt förord talar om hur män och kvinnor närmar sig de stora frågorna ur olika perspektiv. Ja, den saken exemplifierar i varje fall Hannu Mäkelä när han i bokens andra förord talar precis emot en sådan skiljelinje i litteraturen ...

I vilket fall som helst får de ryska läsarna två kunnigt och stringent skrivna introduktioner till den finländska poesin. Eftersom antologin omfattar både finsk- och svenskspråkiga författare tydliggörs också den för utlänningar ofta så svårförståeliga språkfrågan. Och dessutom blir var och en av de tjugosju finskspråkiga (L. Onerva till Henriikka Tavi) och de tolv svenskspråkiga författarna (Södergran till Eva-Stina Byggmästar) ordentligt presenterade.

Eleonora Joffe och Zinaida Lindén har valt dikter som särskilt talat till dem, utan att följa någon tematisk linje. Men det är uppenbart att de har en mycket god överblick och själva är de närmast idealiska som redaktörer och översättare: två rysk-finländska författare som har tillägnat sig finskan respektive svenskan och dessutom litteraturen i sitt nya hemland.

Så lanserades också antologin i höst på bästa möjliga plats – Anna Achmatova-museet i Petersburg. Efter det har den presenterats på så olika håll som Petrosavodsk och Riga, och fått en hel del medieuppmärksamhet.

Eftersom dagens ryska poesi fortfarande är långt bunden till rim och meter, vore det intressant att veta om en rysk läsare blir konfunderad eller stimulerad inför poeter som till exempel Agneta Enckell. Eller speciellt berörd när Tua Forsström förtroligt samtalar med Andrej Arsenjevitj, det vill säga filmregissören Andrej Tarkovskij.

Kristina Rotkirch

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning