Äntligen tillväxt i Finland

Servicebranschen står till stor del bakom tillväxten. Bild: Jussi Nukari

Finland har haft tillväxt för första gången sedan 2011. Bruttonationalprodukten ökade med 0,5 procent i fjol, meddelar Statistikcentralen.

Fjolårstillväxten var alltså blygsam, men ändå klart bättre än vad som förutspåtts. I de flesta prognoserna trodde man på en nolltillväxt.

– Tillväxten blev till slut högre än den såg ut att bli mot slutet av fjolåret, säger överaktuarie Samu Hakala på Statistikcentralen.

Året innan backade ekonomin med 0,7 procent.

Det var främst servicebranschen som stod bakom tillväxten. Servicenäringarna ökade med 0,9 procent medan industriproduktionen gick ned med 0,6 procent.

– Den klart största ökningen i efterfrågan kom genom den privata konsumtionen, säger Hakala.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning