Äntligen tillväxt i Finland

Servicebranschen står till stor del bakom tillväxten. Bild: Jussi Nukari

Finland har haft tillväxt för första gången sedan 2011. Bruttonationalprodukten ökade med 0,5 procent i fjol, meddelar Statistikcentralen.

Fjolårstillväxten var alltså blygsam, men ändå klart bättre än vad som förutspåtts. I de flesta prognoserna trodde man på en nolltillväxt.

– Tillväxten blev till slut högre än den såg ut att bli mot slutet av fjolåret, säger överaktuarie Samu Hakala på Statistikcentralen.

Året innan backade ekonomin med 0,7 procent.

Det var främst servicebranschen som stod bakom tillväxten. Servicenäringarna ökade med 0,9 procent medan industriproduktionen gick ned med 0,6 procent.

– Den klart största ökningen i efterfrågan kom genom den privata konsumtionen, säger Hakala.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46