Äntligen ett totalförbud – bara 20 år för sent

S-gruppens marknadsandel inom dagligvaruhandeln tangerar 50 procent. Läget är avgörande då det gäller att locka kundströmmar. Samma beslutsfattare som sitter i andelslagets representationsorgan beslutar ofta om regional markanvändning och stadsplanering. Bild: Heikki Saukkomaa

Stopp och belägg i konkurrensens namn, ryter marknadsdomstolen till. Men trots att hundarna skäller drar karavanen vidare: duopolet inom dagligvaruhandeln består.

"Vilken färg som helst så länge den är svart" är ett klassiskt citat som tillskrivs Fordgrundaren Henry Ford. Överfört till finländsk kontext kunde parollen lyda: "Vilken konservburk som helst, så län...