Antisociala tider för sociala varelser

Vi lever i asociala tider, men vi är fortfarande sociala varelser. Våra mellanmänskliga behov av konstupplevelser och diskussioner om dem kommer att hitta sina former och uttryck också i undantagstillståndet.

Coronaepidemin påverkar också kulturjournalistiken. Först var teatrar och orkestrar tvungna att ställa in sina föreställningar och konserter, sen fick också biografer, museer och gallerier slå igen dö...