Antisemitism, kritik, illvilja

Bild: Wilfred Hildonen

Antisemitismen, det moderna Israel och muslimsk migration ställer oss inför gränserna mellan kritiska frågor kontra ovilja och illvilja.

Det fanns en tid när jag tyckte att Sverige var en smula pretentiöst, och några årtionden sent, med sin iver att göra minnesdagen för Förintelsen till en ny statssanktionerad, svensk högtidsdag....