Magasinen kan ersättas med grop av tegel

Magasinsymbol. Det föreslagna minnesmärket är 12 x 12 meter stort och kanske en halv meter djupt på mitten. Tegelbitarna skulle inte komma från de gamla magasinsbyggnaderna, eftersom de är i dåligt skick och innehåller skadliga ämnen. Bild: Helsingfors stad / Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

I höst ska planerna för Magasinsparken, området mellan Odet och Musikhuset, vara klara. Helsingfors stads förslag utgår från att de gamla godsmagasinen rivs till sista tegelstenen.

Byggandet av det nya centrumbiblioteket Odet pågår för fullt. Målet är att öppna hela stadens nya vardagsrum på självständighetsdagen 2018. I december spelar det inte så stor roll vad som väntar utanför bibliotekets dörr, men en lekpark för småbarn ligger högt på önskelistan eftersom den behövs för bibliotekets verksamhet.

För småbarn. Längre norrut, mot Tölöviken, finns redan en lekpark för större barn. Bild: Helsingfors stad / Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Problemet är att stadens kanske mest omtvistade byggnad står precis där barnen ska leka – i en inhägnad i utkanten av byggarbetsplatsen finns resterna av det som var VR:s godsmagasin. Det är en bedrövlig syn. Efter branden 2006 återstår väggar som har tak eller presenning på ungefär 400 kvadratmeter, samt väggen längst mot Medborgartorget som måste stöttas för att hållas upp.

Avspärrat. Det ligger använda sprutor överallt. Bild: Anna Back

Utanför byggnaden ser man på sina ställen en handfull använda sprutor per kvadratmeter. Inne finns det spår av övernattning samt massor med skräp och toalettpapper. De som har bott här har inte haft det lätt.

Tillfällig boplats. Det var svårt att undersöka ruinerna eftersom det bodde människor i dem, konstaterar konsulterna. Bild: Anna Back

Den senaste konsultrapporten som staden beställt visar att en del av byggnaden, den längst mot Odet, sannolikt går att sanera men att kostnaderna inte kan uppskattas utan vidare undersökningar. Dyrt blir det i vilket fall som helst, enligt konsulterna.

– Det står klart att vi inte kan bevara en vacker ruinvägg. Då är frågan vad som är bäst för helheten, säger Päivi Etelämäki på fastighetskontoret, projektchef för godsmagasinen.

Hennes svar finns i den preliminära planen för Magasinsparken som offentliggjordes på fredagen. I stället för att bevara magasinen vill man bevara minnet av dem med ett minnesmärke. Beställningen på ett monument över magasinen gavs till konstnären Akseli Leinonen, eftersom han har erfarenhet av motsvarande projekt.

Leinonen har gått runt i magasinsruinen och varit till Vik och tittat på de 140 000 tegelstenar som förvaras där. Konklusionen är att det inte är själva byggnaderna vi behöver minnas, utan den aktivism som de representerar. Han föreslår en cirka 150 kvadratmeter stor tegelplatta på marken som sluttar mot mitten, med egna ord ett antimonument snarare än ett traditionellt minnesmärke.

Magasinsymbol. Det föreslagna minnesmärket är 12 x 12 meter stort och kanske en halv meter djupt på mitten. Tegelbitarna skulle inte komma från de gamla magasinsbyggnaderna, eftersom de är i dåligt skick och innehåller skadliga ämnen. Bild: Helsingfors stad / Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Leinonens verk "Massa" ligger på en gräsplätt strax intill Medborgartorget som föreslås bli 62 gånger 65 meter stort, vilket är lite mindre än Narinken. Bredvid lekparken finns det en liten basketplan, och längs cykelvägen nära Musikhuset växer buskar och blommor.

Bild: Ksf Media

Enligt Kaija Laine, projektchef på byggnadskontoret, skulle den här lösningen kosta runt 6 miljoner euro. Den största utgiftsposten är naturstensbeläggningen på Medborgartorget.

Precis som när det gäller parken som ligger på andra sidan Tölöviksgatan är den här lösningen i princip tillfällig. Om staden i något skede har minst 50 miljoner extra kan det bli aktuellt att gräva fram planerna som låg på bordet 2014 och bygga till exempel kanalen framför Finlandiahuset.

Även beslutet om Magasinsparken utan magasin ska godkännas av politikerna. Det blir den nya stadsmiljönämnden som behandlar ärendet, plus stadsstyrelsen.

– I början av hösten läggs planerna fram för allmänheten, efter det ska politikerna fatta beslutet, säger Laine.

Så här skulle Magasinparken utan magasin se ut. Bild: Helsingfors stad / Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Här kan du läsa mer om magasinen

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning