Magasinen kan ersättas med grop av tegel

Magasinsymbol. Det föreslagna minnesmärket är 12 x 12 meter stort och kanske en halv meter djupt på mitten. Tegelbitarna skulle inte komma från de gamla magasinsbyggnaderna, eftersom de är i dåligt skick och innehåller skadliga ämnen.Bild: Helsingfors stad / Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

I höst ska planerna för Magasinsparken, området mellan Odet och Musikhuset, vara klara. Helsingfors stads förslag utgår från att de gamla godsmagasinen rivs till sista tegelstenen.