Antikroppar fick hiv att försvinna

SNART ONÖDIGT? Bromsmediciner på ett thailändskt barnhem i Thailand, där det bor 56 barn som mist sina föräldrar i hiv och själva bär på smittan. I framtiden kan antivirus förhindra att hiv-smittan överförs från mor till barn. Bild: DIEGO AZUBEL

Att ge nyfödda en kraftig dos antikroppar kan förhoppningsvis förhindra att tusentals barn smittas av hiv. Det visar en banbrytande studie på apor.

I den aktuella studien, som publiceras i Nature Medicine, gav forskare antikroppar till nyfödda rhesusapor, strax efter att de hade smittats av ett hybridvirus av hiv, kallat shiv, som används i djurförsökssammanhang. Den intravenösa behandlingen fick viruset att försvinna helt och hållet.

– Vi visste att vi var tvungna att behandla rhesusaporna snabbt, men vi var inte övertygade om att en antikroppsbehandling skulle få viruset att försvinna helt och hållet efter exponeringen, så vi var glada att vi fick det här resultatet, säger Nancy Haigwood vid Oregon National Primate Research Center i USA i ett pressmeddelande.

Tusentals barn

Tidigare forskning har nämligen visat att en hiv-infektion hos människor etableras extremt snabbt. När en infekterad mamma smittar sitt barn sker smittoöverföringen vanligtvis i samband med förlossningen eller via bröstmjölken. Mer sällsynt sker den under själva graviditeten.

Normalt vidtas en rad åtgärder, såsom antiviral behandling, förlossning med kejsarsnitt och bröstmjölksersättning. Detta har minskat andelen nyfödda som smittas med hiv från 25 procent till mindre än två procent sedan 1994.

Trots det smittas runt 200 000 nyfödda av hiv varje år, framför allt i länder där antiviral behandling inte finns tillgänglig.

Försvann helt

I det aktuella försöket smittades de unga aporna av shiv oralt och fick sedan antikroppar vid en, fyra, sju och tio dagar. Aporna undersöktes sedan regelbundet i sex månader med mycket känsliga metoder för att upptäcka ett virus som är ökänt för att kunna gömma sig i mycket små mängder på otillgängliga platser inuti cellerna.

Samtliga apor som behandlades blev fria från viruset. Hos de obehandlade aporna, däremot, fanns viruset i ett flertal olika vävnader redan från dag ett. 

Inom hivforskningen på apor används ofta shiv, som är variant av den hiv som smittar människor och den mycket snarlika siv som smittar apor.

Hiv, humant immunbristvirus, är ett smittämne som förstör eller skadar celler som är nödvändiga för människans immunförsvar. När detta försvagats kraftigt – en process som kan ta flera år – utvecklas acquired immune deficiency syndrome, det vill säga aids.

Sjukdomen innebär att kroppen inte kan bekämpa olika infektioner och sjukdomar. Utan bromsmediciner avlider den sjuke.

Sjukdomen aids identifierades första gången 1981 och viruset hiv upptäcktes 1983. 

Källor: Noaks ark och Karolinska institutet

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning