Antibiotikaresistenta bakterier orsakar allt fler allvarliga infektioner

Bild: Mostphotos.com

Institutet för hälsa och välfärd (THL) påminner om antibiotikaresistensens hot mot folkhälsan. I Finland är situationen fortfarande bra, men i resten av Europa har det blivit sämre.

Kring 33 000 personer dör årligen i infektioner som orsakas av antibiotikaresistenta bakterier i Europa. Antalet är nästan 2,5 gånger större än 2007, enligt Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) är situationen i Finland och de övriga nordiska länderna fortfarande bättre än i resten av EU-länderna. Orsaken är att Finland redan länge kartlagt och motverkat antibiotikaresistens. Trots det är frågan viktig.

– Antibiotikaresistens är ett växande problem, som måste tas på allvar även i Finland. Det största hotet riktar sig mot vårdinstitutioner. Att motverka infektioner och spridningen av resistenta bakterier är centralt, säger THL:s ledande sakkunniga Jari Jalava i ett pressmeddelande.

Antibiotikaresistens uppstår när en bakterie muteras eller får en antibiotikaresistensgen. Ett alltför omfattande bruk av antibiotika orsakar också antibiotikaresistens. Därför ska antibiotika användas kontrollerat.

Denna vecka är världens antibiotikavecka och på söndag den 18 november är Europas antibiotikadag. THL kommer att ge ut noggrannare analyser av antibiotikaresistensen och dess kostnader senare i veckan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning