Antibiotika kan räcka vid blindtarmsinflammation – finsk forskning rankas som en av 10-talets viktigaste

Paulina Salminen är professor i kirurgi vid Åbo universitet samt överläkare vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och Satakunta centralsjukhus Satasairaala. Bild: SPT/Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Operation är inte alltid nödvändigt vid blindtarmsinflammation, en okomplicerad version kan ofta behandlas effektivt med antibiotika.

Ett finländskt forskningsprojekt om behandling av blindtarmsinflammation får stort erkännande av den ansedda amerikanska medicintidskriften Journal of American Medical Association. En artikel om forskningen är med på en lista över de tio viktigaste kliniska artiklarna som publicerats i tidskriften under 2010-talet. De tio artiklarna har valts ut av tidskriftens redaktörer.

Artikeln publicerades i Journal of American Medical Association i juni 2015 och handlade om behandlings

er för en lindrig form av blindtarmsinflammation, så kallad okomplicerad appendicit. Forskarna kom fram till att den okomplicerade formen av blindtarmsinflammation ofta kan behandlas effektivt och tryggt med antibiotika och att en blindtarmsoperation således inte alltid är nödvändig.

– Fördelen med antibiotikabehandlingen är att man inte behöver operera och kan undvika sjukdomsfall som är kopplade till operationer. En blindtarmsoperation är visserligen ett rutiningrepp men kan trots det leda till sjukdomsfall. Dessutom är antibiotika en billigare behandlingsmetod än operationer, säger Paulina Salminen, professor i kirurgi vid Åbo universitet samt överläkare vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och Satakunta centralsjukhus Satasairaala.

ÅUCS leder det finländska forskningsprojektet och Salminen är en av dem som skrivit artikeln.

Uppföljningsstudier stödde slutsatsen

530 patienter i åldern 18-60 år deltog i undersökningen som gjordes vid sex finländska sjukhus åren 2009-2012. Ungefär hälften av patienterna fick antibiotika som behandling för sin okomplicerade appendicit, medan andra hälften genomgick en operation.

Undersökningen visar att största delen av de patienter som fick antibiotika som behandling för okomplicerad blindtarmsinflammation inte behövde någon operation. En uppföljningsstudie som gjordes ett år senare bestyrkte forskarnas slutsats.

– År 2018 publicerade Journal of American Medical Association resultaten från en uppföljningsstudie som vi gjorde fem år efter behandlingarna. De resultaten bekräftade de slutsatser vi dragit i samband med den första uppföljningsstudien: antibiotika är en trygg behandlingsform för den lindriga formen av blindtarmsinflammation, säger Salminen.

"Finländska patienter är väldigt positivt inställda till forskning"

Enligt Salminen ansågs kirurgiska ingrepp länge vara nödvändiga för patienter med blindtarmsinflammation. Trots det hade forskarna inga problem med att hitta patienter som gick med på att testa antibiotikabehandling utan operation.

– Det här var tidigare ett mycket kontroversiellt ämne att forska i men finländska patienter är väldigt positivt inställda till forskning och deltar gärna i undersökningar, säger Salminen.

Hon säger att det känns fint att undersökningen och dess uppföljningsstudier fått internationell uppmärksamhet och erkännande i medicinska kretsar. Enligt henne har det finländska forskningsprojektet gett upphov till fler undersökningar om antibiotika som behandlingsmetod för blindtarmsinflammation.

– Det här är ett bevis på att också vi i lilla Finland kan bedriva högklassig medicinsk forskning genom att samarbeta med varandra. Det här är ett fint erkännande för kirurgisk forskning i Finland.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning