Antalet småbarn minskade drastiskt på 2010-talet i det svenska Finland – så ser det ut i din kommun

Bild: HBL

I huvudstaden blir de svenskspråkiga småbarnen fler. Men de flesta andra kommuner får vänja sig vid en barnfattigare vardag.

Helsingfors drar ifrån som det svenska Finlands småbarnsrikaste stad. Det visar HBL:s utredning över antalet svenskspråkiga barn i åldern 0–4 år i svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland.Helsingfor...