Antalet personer som talar utländska språk fördubblas i Helsingforsregionen – asiatiska och afrikanska språk växer

Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Språkgrupperna i Helsingforsregionen som talar främmande språk väntas växa snabbare än tidigare prognoser har förutspått. År 2035 har antalet pesoner som talar ett främmande språk fördubblats.

Det visar en ny prognos som huvudstadsregionens städer sammanställt. I dag bor 201 000 personer som talar ett främmande språk som modersmål i de 14 kommuner som bildar Helsingforsregionen. År 2035 väntas antalet vara 437 000.

Andelen personer med ett främmande språk som modersmål i regionen kommer därmed att stiga från nuvarande 14 procent till 25 procent.

Störst är förändringen i Vanda där främmande språk kommer att vara modersmål för 34 procent av hela befolkningen år 2035. För tillfället är andelen 18 procent i Vanda.

I huvudstadsregionen väntas vart tredje barn ha ett främmande språk som modersmål år 2035. Enligt prognosen kommer ändå 70 procent av den här gruppen vara födda i Finland.

Baltiska språk minskar i Helsingfors

De största utländska språkgrupperna i Helsingforsregionen år 2035 kommer att vara från Mellanöstern, Nordafrika och från östra Asien. Också språk från Ryssland och forna Sovjetunionen kommer att öka, liksom språkgrupper från söder om Sahara och Västeuropa.

Däremot väntas baltiska språk öka betydligt långsammare än hittills. I Helsingfors kommer de till och med att minska.

I Helsingfors och Esbo kommer språk från Mellanöstern, Nordafrika och östra Asien att vara de vanligaste främmande språken. I Vanda är den största språkgruppen emellertid från Ryssland och från forna Sovjetunionen medan de baltiska språken behåller sin ställning som största främmande språkgrupp i de övriga delarna av regionen.

Fakta

Främmande språk i Helsingforsregionen år 2035

I Helsingfors ökar antalet invånare med ett främmande modersmål från nuvarande cirka 100 000 till 200 000 personer. Procentuellt är ökningen från 15 till 26 procent av hela stadens befolkning.

I Esbo är samma siffror 45 000 till 105 000 personer, det vill säga från 16 till 30 procent och i Vanda 40 000 till 95 000 vilket motsvarar 18 till 34 procent av hela stadens befolkning.

I de övriga kommunerna i Helsingforsregionen ökar antalet personer med ett utländskt modersmål till 34 000 personer, eller 11 procent av befolkningen.

I studien betraktas alla invånare som inte har finska, svenska eller samiska som personer med ett främmande modersmål.

Helsingforsregionen består av huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) samt av Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46