Antalet karantänsbrott ökar, men polisen får bara kännedom om ett fåtal fall

Att bryta en karantän är straffbart i Finland. Straffet utmäts vanligen i böter men i värsta fall kan brottet leda till tre månaders fängelse. Bild: Jussi Nukari

Att bryta mot ett karantänsbeslut är straffbart. Få anmälningar når ändå polisen. – Vi har delat ut tio böter för karantänsbrott hittills, säger polisinspektör Konsta Arvelin vid Polisstyrelsen.

I fjol satt 81 343 personer i officiell karantän under året. Siffran för det här året är redan uppe i drygt 77 000, enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd. Det ökade antalet syns också i hur många anmälningar om hälsoskyddsförseelse som når polisen.

– Sammanlagt har vi tagit emot 59 anmälningar om brott mot hälsoskyddet, och de flesta handlar om karantänsbeslut. Men här ryms också anmälningar som egentligen inte har med hälsoskyddet att göra, konstaterar polisinspektör Konsta Arvelin vid Polisstyrelsen.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt finns två register, dels över alla som blivit smittade av coronaviruset, dels över dem som blivit exponerade och försatta i karantän. Listorna är sekretessbelagda och ges inte ut till utomstående myndigheter.

Polisen har därmed ingen tillgång till uppgifterna om vem som sitter i karantän, förutom om man misstänker ett allvarligt brott. Då är kommunens smittskyddsläkare skyldig att dela med sig av information.

– Då talar vi om situationer när uppgifterna är absolut nödvändiga för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, säger Arvelin.

Hur vet då polisen vem som brutit mot en karantän?

– Oftast får vi tips av allmänheten, eller så sker det i samband med ett annat uppdrag där vi samarbetar med andra myndigheter. Det finns inte något enskilt sätt som informationen når oss, säger Arvelin och påpekar att de anmälningar som når polisen bara är toppen av isberget.

Mörkertalet är stort när det gäller hur många som inte följt reglerna om att stanna hemma under sin karantän.

– Jag skulle ändå säga att största delen av alla som försatts i karantän följer anvisningarna.

Är man skyldig att anmäla till polisen om till exempel grannen bryter sin karantän?

– Nej, det finns ingen sådan skyldighet, men inte är det förbjudet heller. Onödiga och felaktiga anmälningar får man ändå inte göra bara för att bråka med någon. Då är det fråga om falsk angivelse, vilket är ett brott.

Den som bryter sin karantän i strid med anvisningarna får i allmänhet böter, eftersom det är fråga om ett milt brott, menar Arvelin.

– Hittills har vi delat ut tio böter. Endast om man upprepade gånger bryter mot karantänen kan påföljden bli ett hårdare straff. Då handlar det som mest om tre månaders fängelse.

Under en karantän som förordnats av smittskyddsläkaren får du inte:

Gå till arbetsplatsen.

Gå till skolan eller någon annan studieplats.

Besöka restauranger, butiker, köpcenter eller andra offentliga lokaler.

Besöka simhallen eller liknande lokaler för motion och idrott.

Besöka andra platser där du kan komma i närkontakt med någon.

Gå till en teater, biograf, restaurang eller bar.

Resa med kollektiva trafikmedel, såsom tåg eller buss, eller med taxi.

Bjuda hem gäster eller gå på besök.

Anlita en städare eller någon annan utomstående arbetskraft i hemmet.

Du kan vistas på balkongen eller gården, men du får inte ha närkontakt med personer som inte bor i ditt hem.

Lämna rastning av sällskapsdjur åt en person som inte är i karantän. Du kan rasta ditt husdjur utomhus, bara du inte har närkontakt med andra människor.

Matvaror kan köpas av en annan person som inte är i karantän.

Du kan också beställa matvaror hem på webben.

Om smittskyddsläkaren har förordnat dig i karantän kan du ansöka om dagpenning hos Folkpensionsanstalten. Du kan få dagpenning också när ditt barn under 16 år har förordnats i karantän och du därför inte kan sköta ditt jobb.

Källa: Esbo stads anvisning för personer som förordnats i karantän

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning