Antalet fattiga har fördubblats i Finland

Risken att bli fattig har fördubblats på drygt 20 år. Bild: Pixabay

Allt fler fastnar i långvarig fattigdom, visar forskare som har undersökt fattigdom i Finland under de senaste 20 åren.

Antalet personer som lever långvarigt under fattigdomsgränsen har fördubblats mellan perioden 1995–2004 och 2005–2014. Under den första tidsperioden omfattades 1,2 procent av befolkningen av långvarig fattigdom. Antalet mer än fördubblades till 2,6 procent under tidsperioden 2005–2014. Detta innebär alltså att antalet fattiga har stigit från 51 000 till cirka 116 000 personer.

Detta framgår i en forskningsartikel av Marja Riiheläs, Matti Tuomalas och Arttu Kauhanen i Kansantalouden aikakauskirja.

Enligt forskarna ser det ut som om den fattigaste delen av befolkningen under den granskade tidsperioden på 20 år fördelar sig på två grupper. I den ena är fattigdom kortvarig, medan fattigdom i den andra gruppen förlängs till ett bestående fenomen. Ojämlikheten bland fattiga har därmed ökat, eftersom fattigdomen för en del är långvarigare än förut, medan den kortvariga fattigdomen håller samma nivå som tidigare.

Långvarig fattigdom kräver andra politiska åtgärder

Mätt i årliga inkomster har risken för fattigdom fördubblats från 1995 till 2017.

År 2017 levde 13,7 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen. Arbetslösa, företagare, pensionärer och andra personer som står utanför arbetskraften löper en hög risk för fattigdom.

Forskarna säger att det finns behov av att skilja åt kort- och långvarig fattigdom eftersom de kräver olika politiska åtgärder. Fattigdomsperioderna har blivit längre och mer sammanhängande för personer som inom en period på tio år åtminstone en gång låg under fattigdomsgränsen.

– Det blir allt svårare att lindra fattigdomen när den blir bestående, säger Marja Riihelä, som är specialforskare på VATT.

Definitionen på fattigdom som använts i forskningen är att en person är fattig om hens inkomst är under 60 procent av medianinkomsten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning