Antalet arbetslösa minskade jämfört med fjolåret

Antalet arbetslösa arbetssökande vid Finlands arbets- och näringsbyråer har minskat. Bild: SPT/Anna Back

I slutet av mars fanns det 238 300 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna.

Det fanns 238 300 arbetslösa arbetssökande vid Finlands arbets- och näringsbyråer i slutet av mars, meddelar Arbets- och näringsministeriet. Det är 25 800 färre än ett år tidigare.

Från slutet av februari minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 7 500.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, var 63 700 i slutet av mars. Det är 19 100 färre än ett år tidigare.

Samtidigt ökade antalet lediga jobb. I mars fick arbets- och näringsbyråerna anmälningar om 73 000 nya lediga jobb, vilket är 9 600 fler än i mars 2018. Sammanlagt fanns det 168 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna i mars, vilket var 27 100 fler än ett år tidigare.

Enligt Statistikcentralen var sysselsättningsgraden i Finland 71,8 procent i mars.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning