Antalet arbetslösa har ökat kraftigt och det finns färre nya jobb

I slutet av maj fanns över 430 000 arbetslösa arbetssökande. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

På ett år har arbetslöshetssiffrorna ökat kraftigt. Regeringen får svårt att nå sitt sysselsättningsmål, säger chefsekonom.

Finland hade 206 200 fler arbetslösa arbetssökande i slutet av maj än vid samma tid året innan, enligt Arbets- och näringsministeriet. I siffran 432 700 arbetslösa arbetssökande ingår också de heltidspermitterade. Informationen har samlats in vid arbets- och näringsbyråerna.

Regeringens sysselsättningsmål är att 75 procent av de arbetsföra skulle ha arbete. Enligt Arbets- och näringsministeriets prognos våren 2020 kommer sysselsättningsgraden att stanna på 71,6 procent i år.

– Det är bra att regeringen håller fast vid sitt mål, men coronakrisen har gjort det svårare att nå, kommenterar Centralhandelskammarens chefsekonom Mauri Kotamäki.

Statistikcentralen följer också regelbundet upp arbetslöshetssiffrorna och bekräftar den trend som syns i ministeriets prognos.

Olika sätt att räkna

Antalet arbetslösa och permitterade varierar beroende på vilken statistik man läser. De permitterade syns på olika sätt hos olika myndigheter.

Arbets- och näringsministeriet räknar att en person som varit permitterad under tre månader fortfarande finns på arbetsmarknaden. Statistikcentralen däremot definierar varken deltids- eller heltidspermitterade som arbetslösa. En arbetslös måste aktivt ha sökt arbete i fyra veckor och måste även ha varit beredd på att ta emot arbete inom två veckor.

Kotamäki säger att Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets olika mätningssätt har för- och nackdelar. Han bedömer ministeriets arbetsförmedlingsstatistik som den mest exakta. Den beaktar bland annat permitterade, arbetslösa och hur många som ansökt om arbetslöshetsersättning.

– Det är konkret data om arbetsmarknaden som uppdateras varje månad, säger Kotamäki.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes 45 000 nya jobb i maj, vilket är 21 000 färre än under samma tid i fjol. Totalt fanns 96 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna förra månaden, 32 200 färre än i fjol.

Enligt Statistikcentralen ligger arbetslösheten på 10,6 procent. Vid samma tid i fjol var den 8,8 procent. Under det senaste året har arbetslösheten ökat mest i Nyland och i Österbotten.

I ministeriets siffror över arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade personer. I slutet av maj fanns 432 700 arbetslösa arbetssökande. Av dem var 158 100 permitterade på heltid.

Av de arbetslösa i maj i år var 141 600 personer över 50 år. Det är 56 600 fler arbetslösa 50-plussare än i maj i fjol.

Av de arbetslösa i maj i år var 56 400 personer under 25 år. Det är 27 700 fler unga arbetslösa än i maj i fjol.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning