Antalet anställda med hörselnedsättning ökar

Bild: Mostphotos

Var tionde finländare i arbetsför ålder och över var tredje 65-åring har problem med hörseln. I takt med att de stora åldersgrupperna åldras och pensionsåldern stiger, kommer antalet anställda med hörselnedsättning att stiga. Därför finns det växande behov av effektiv rehabilitering.

Trots det stora antalet finländare med hörselnedsättning är det bara ett fåtal som använder hörapparater. Om hörseln försämras stegvis kan det hända att man inte ens själv lägger märke till nedsättningen. Även inom företagshälsovården går hörselskador ofta obemärkta. Enligt Finska Hörselförbundet har hörselnedsättningar ändå en stor inverkan på arbetsförmågan.

– Med lämpliga hjälpmedel och genom att anpassa arbetsmiljön kan en arbetstagare med hörselnedsättning klara sig bra i arbetslivet. Det skulle vara viktigt att företagshälsovården kontrollerar hörseln regelbundet hos alla över 50 år. Det är viktigt att eventuella problem märks i ett tidigt skede, säger kommunikationschef Juha Hietala i ett pressmeddelande.

Hörselapparater underlättar vardagen och förbättrar arbetsförmågan, men personer med hörselnedsättning behöver också rehabiliteringshjälp, anser Finska Hörselförbundet. I vissa fall kan hörselskadan hindra arbetstagarna från att fortsätta med de nuvarande arbetsuppgifterna, vilket innebär att de drabbade behöver hjälp med att fundera ut andra sysselsättningsmöjligheter.

FPA finansierar medicinsk rehabilitering, anpassningskurser och multidisciplinär individuell rehabilitering för personer med hörselnedsättning. Det finns ändå en risk att konkurrensen mellan olika aktörerna gör vården och kunskapen mindre specifik, anser Hörselförbundet.

– Rehabilitering för personer med hörselnedsättning håller på att mista sin effektivitet eftersom den som erbjuder tjänsten inte nödvändigtvis har specialkunskap inom området. Det kan i värsta fall leda till att rehabiliteringen fokuserar på den fysiska konditionen och kosten, snarare än på verkliga problemet, säger Anniina Lavikainen på Finska Hörselförbundet.

På lördag den 3 mars firas den internationella hörseldagen. Inom EU uppger omkring 52 miljoner människor att de har nedsatt hörsel, men det är ändå i utvecklingsländerna som utmaningarna är störst. Bara en av tio hörselskadade i u-länder har tillgång till de hjälpmedel som de behöver, främst av ekonomiska orsaker, men också av brist på kunskap.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03