Ansvarslöst och fegt

Allt ansvar skylls på penningbrist med mera.

Trafikministerns och trafikmyndigheternas "valda förklaringar" beträffande orsakerna till plankorsningsolyckan var fega och ansvarslösa!

Allt ansvar skylls på penningbrist med mera. Samtidigt framhölls att man årligen förbättrar plankorsningarnas säkerhet med 14 miljoner euro.

Varje människa kan kalkylera att alla Finlands 2 000 obevakade plankorsningar kan förses med stoppskyltar för 14 miljoner euro.

De unga beväringarnas död var helt onödig!

Glenn Willstedt Åbo

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00