Ansvarslöst hålla USA som garant för säkerheten

Bild: HBL

Redan under president Barack Obama betonade Förenta staterna Stillahavsregionens allt större betydelse.

Hänvisande till min insändare om vikten av att vi kommer ihåg president Paasikivis ord om vårt lands geografiska läge (HBL 6.11) påpekar Carl Fredrik Sandelin (HBL 13.11) att jag inte är insatt i hur kriget i Ukraina började.

Det har han rätt i, men att känna till hur krig riktigt börjar är många gånger svårt. När Sovjetunionen inledde vinterkriget mot Finland hösten 1939 hävdade ryssarna att de gripit till vapen på grund av en hotfull incident vid gränsen i Karelen. Då USA 1964 inledde bombardemanget av Vietnam hänvisade amerikanarna till att de blivit beskjutna i Tonkinbukten. Och när USA tillsammans med Storbritannien 2003 inledde kriget i Irak åberopade de tillförlitliga uppgifter om att Irak försett sig med massförstörelsevapen.

I dag vet vi att ingen av de här deklarationerna om orsaken till krigsutbrottet stämmer. Stormakter bestämmer sig ibland, av olika orsaker, för att gå i krig, och motiverar därefter besluten för sina medborgare på ett för dem mer eller mindre godtagbart sätt.

Att här i Finland falla tillbaka på USA som garant för vårt lands säkerhet är ansvarslöst. Redan under president Barack Obama betonade Förenta staterna Stillahavsregionens allt större betydelse för landet och Europa står inte högst på USA:s dagordning i dag heller. För tillfället utmanar president Donald Trump Kina och Iran med långtgående ekonomiska sanktioner. Av Europa kräver han framför allt militär upprustning och det är ju handelspolitiskt förståeligt, eftersom vapentillverkning utgör den största industrin i Amerika. När ledarna i Frankrike och Tyskland nu betonar vikten av att utveckla det militära samarbetet i Europa har vårt land ingen orsak att i onödan irritera Ryssland genom att delta i USA-ledda militärövningar i Alaska och Nordnorge.

Lyckligtvis har president Sauli Niinistö ett längre tidsperspektiv på vårt lands läge och behov än försvarsminister Jussi Niinistö som tydligt vill visa att han inte är någon ynkrygg som hukar sig inför ryssarna och deras behov att trygga sina gränser. Det är beklagligt att vår nuvarande regering är så svag att den är tvungen att svälja allt fritänkande som de blå ministrarna hittar på för att visa sig på styva linan. Riksdagsvalet kommer inte en dag för tidigt.

Gustav Wickström Åbo

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning