Ansvarslösa uttalanden

Gøtzsches tendentiösa och ansvarslösa uttalanden riskerar orsaka en stor mängd lidande

Psykiatriska problem orsakar stort lidande, höga kostnader och förtidig död på ett globalt, nationellt, lokalt och personligt plan. Skalan på problemen är stor, och innefattar allt från relativt vanliga och ofta godartade företeelser som tillfälliga sömn- och ångestproblem till svårt invalidiserande sjukdomar som långvariga psykoser. En stor del av de lindrigare fenomenen hör människolivet till, och tarvar ingen specifik behandling, men om problemen är svåra eller varar länge kan många dra nytta av den vård som står till buds.

Trots att det finns mycket vi inte känner till, och mycket kvar att göra, finns det alltså behandlingar (psykosociala såväl som farmakologiska) som ofta hjälper. Förutom att det finns klara forskningsfynd ser jag även dagligen exempel på detta då människor efter en lång och svår sjukdomsperiod kan återvända till arbetet eller skolan, kan leva ett självständigt och gott liv i stället för att ständigt plågas av hånande och hotfulla rösthallucinationer eller återfår kontrollen över sitt beteende och sina tankar efter en lång historia av svårt självdestruktivt beteende.

Professor Peter Gøtzsches tendentiösa och ansvarslösa uttalanden (HBL 10.3) och den stora okritiska offentlighet dessa ges i offentligheten riskerar orsaka en stor mängd lidande, och till och med onödiga självmord, hos människor som trots svåra utmaningar med lite hjälp av psykiatrisk vård kommit på benen igen.

John Söderholm läkare, specialiserande i psykiatri, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning