Anställda vittnar om usla villkor efter privatiseringen av skärgårdstrafiken

Obetald övertid. I praktiken jobbar besättningen flera timmar gratis dagligen, uppger rederianställda. Bild: Lehtikuva/Jonas Edsvik

Sedan landskapsregeringen på Åland lämnade över den åländska skärgårdstrafiken till privata rederier har lönerna kraftigt försämrats, menar en källa.– Var är det moraliska ansvaret? undrar en anonym källa på skärgårdstrafiken.

Sedan skärgårdstrafiken privatiserades har de anställda fått det rejält sämre lönemässigt, trots att turlistorna går som tidigare, hävdar källan.

– Inte ska man behöva gå ner i lön, säger hen.

Ett av rederierna – Nordic Jetline – lär enligt källan inte heller betala ut någon ersättning för obekväm arbetstid, utan bara en fixerad enhetslön.

– Får man inte helg- eller kvällsersättning, och inte betalt för övertid, så minskar lönerna. Det är olustigt för båda parter, tycker jag. Frågan är om det ens är rätt, säger källan.

Den enhetslön, som enligt källan erbjuds, är baserad på en arbetstid på 10,5 timmar per dag.

– Det blir snarare 12–13 timmar per dag, hela tiden. Anställda kan jobba 77 timmar, plus övertid, i veckan.

Ingen lön för övertid

Den övertiden är ingenting som anställda får ersättning för, så i praktiken jobbar besättningen ett antal timmar gratis dagligen på rederiets linjer, enligt källan.

– Det utgår heller ingen extra ersättning under helger eller storhelger. Jag vet inte om det ens är lagligt.

Även på landskapsregeringens tid var det mycket övertid, men då fick anställda åtminstone ersättning för den, förklarar källan.

– Besättningen är inte nöjd, men måste finna sig i det.

Dessutom råder olika förutsättningar för vikarier och ordinarie anställda ombord, menar källan.

– Vikarierna ska nu betala för sin egen mat ombord. Det skapas klasskillnader mellan de anställda.

Vikarier måste också själva stå för kostnaden för de nödvändiga kurser som krävs för att få behörighet, medan ordinarie anställda oftast får kursen betald av rederiet, fortsätter källan.

– Det är dyra kurser det handlar om. De kan kosta mellan 1 500 och 3 000 euro. Det är en stor utgift för vikarierna, som är anställda på osäkra villkor med korta visstidsanställningar. De kanske bara får jobba en månad, men förväntas ändå betala dyrt för en kurs.

Dessutom menar källan att rederiet räknar med att vikarier ska ta kurserna på sin fritid, medan ordinarie personal dessutom får lön, då de får ta dem under arbetstid.

– Den dagen kursen är så kanske det också hade funnits jobb, så vikarier kanske också förlorar löneinkomst den dagen, samtidigt som kursen ska betalas ur egen ficka.

Varför accepterar de anställda situationen?

– Vikarierna vill inte bråka, då man är rädd att förlora jobbet. Man vill vara till lags, men det finns gränser. 

Rädda att förlora jobbet

Situationen för skärgårdstrafikens anställda har inte blivit bättre sedan privatiseringen, enligt Eija Kiviö, ordförande för Sjömansunionens Ålandsavdelning.

Fortfarande vittnar anställda om ohållbara villkor, bland annat om usla lönevillkor. Det menar Kiviö.

– De anställda har fått enhetsavtal där de ska jobba ett visst antal timmar. Efter de timmarna ska lön för övertid utgå, men de får inte betalt för den tiden, säger hon.

Är det lagligt?

– Nej, det är olagligt att inte ge personalen lön för obekväm arbetstid och lön för övertid.

Hur kan det fortgå?

– Det kan man fråga sig. Men de anställda är rädda om sitt jobb. Om man är 50 plus, eller till och med 40 plus, är det svårt att få ett annat jobb.

Vilka rederier handlar det om?

– Samtalen som jag har fått har endast gällt anställda på Nordic Jetline.

En annan omständighet Kiviö reagerar på gällande Nordic Jetline är att de inte har en förtroendeman ombord.

– Såvitt jag vet finns det ingen. Det ska vara länken mellan redare och besättning. Nu har de anställda ingen att vända sig till, säger hon.

Däremot är de anställda på det åländska rederiet Ansgar nöjda, tillägger hon.

– Därifrån har det inte kommit samtal över uteblivna ersättningar, säger Kiviö. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03