Anrik svenskspråkig skola kan gå i graven

Den svenska skolans sex klasser har de senaste åren varit inhysta i Könönpelto skola, fem kilometer öster om Varkaus centrum. Bild: Arkiv/Stefan Holmström

Svenska skolan i Varkaus är akut nedläggningshotad – igen. Den 100 år gamla skolan i den östliga språkön har för få elever.

Bildningsnämnden i Varkaus i Norra Savolax vill lägga ned stadens svenskspråkiga skola. Förslaget motiveras dels med besparingar, dels med att elevantalet är för lågt.

Frågan om den svenskspråkiga skolans existensberättigande på den gamla industriorten i Insjöfinland är inte ny. Skolan var till exempel mycket nära att läggas ned lagom till sitt 95-årsjubileum för fem år sedan.

Men efter flitigt lobbande nåddes en överenskommelse där den svenskspråkiga skolan flyttade in i den finska lågstadieskolan i Könönpelto öster om stadens centrum och fick fortsätta så länge det fanns minst 12 svenskspråkiga elever.

Fyra svenskspråkiga

Nu verkar det kriteriet inte längre uppfyllas. Enligt staden skulle skolan nästa höst ha bara 11 elever, av vilka tre är i förskoleåldern och tre kommer från Jorois ungefär 20 kilometer söder om Varkaus. Tidningen Warkauden lehti skriver att merparten av eleverna i Svenska skolan sedan länge kommit från hem där finskan är starkare.

– I dag är realiteten den att bara två av eleverna från Varkaus och två av dem som kommer från Jorois har svenska som modersmål. För de andra är finskan så mycket starkare att de kan få problem om hela undervisningen går på svenska, säger bildningsdirektör Timo Tuunainen vid Varkaus stad.

– Dessutom har vi under de senaste tio åren haft ytterst svårt att rekrytera lärare. Lärar- och elevbristen är huvudorsakerna till förslaget att stänga skolan, säger han.

Staden räknar också med att spara uppemot 80 000 euro om skolan stängs. Skolans verksamhet har redan länge delvis finansierats med fondstöd, som kanaliserats till skolan genom dess svenskspråkiga vänförening.

– Det totala fondstödet har sjunkit något, från 34 000 år 2014 till ungefär 25 000 senast. Men det här är inte avgörande, säger Tuunainen.

De största finansiärerna har varit Svenska folkskolans vänner (SFV) och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. SFV:s kanslichef Johan Aura är överraskad över att nedläggningshotet seglar upp på nytt.

– För oss har språköarna varit väldigt viktiga överlag, och genom skolans vänförening har vi bland annat stött fortbildning för att höja undervisningens kvalitet i Varkaus, säger Aura.

– Staden kunde se det som en marknadsföringstrumf att man erbjuder möjlighet till grundutbildning på båda språken. Men det blåser kanske andra vindar nu, fortsätter han.

"Fungerar inte utan barn"

Om kommuninvånarna vill ha utbildning för sina barn på svenska måste kommunen enligt lagen erbjuda det på ett eller annat sätt. Om inga andra möjligheter finns måste undervisningen ordnas på annan ort. Det närmaste svenskspråkiga alternativet finns i Jyväskylä, nästan 130 kilometer västerut.

– Det innebär att de svenskspråkiga Varkauseleverna skulle tillbringa veckan i Jyväskylä och komma hem bara till veckoslutet. En smartare lösning vore kanske att komma överens om extra undervisning på svenska i Varkaus, men om kravet är att allt ska gå på svenska blir det svårt, säger Timo Tuunainen.

På ledarplats skriver tidningen Warkauden lehti att skolans läge ser mörkt ut.

"Genom tiderna har skolan haft en stark grupp försvarare bland lärarna och föräldrarna. Men den här gången kan en fortsättning sitta hårt åt. En viktigare fråga än besparingarna är om skolan längre har förutsättningar att överleva. Någonstans borde man hitta de vises sten som skulle höja elevantalet. Ingen skola fungerar utan barn", skriver tidningen.

Stadsfullmäktige behandlar ärendet i april och fattar beslut i månadsskiftet april-maj.

Svenska skolan i Varkaus grundades 1919 i anslutning storföretaget A. Ahlströms sågverk. Då var andelen svenskspråkiga betydligt högre än i dag.

Skolan har i dag en rektor som är lärare i årskurserna 3–6 och ytterligare en lärartjänst för årskurserna 1–2.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning