Anrik fastighet på Mariegatan såld för 13,6 miljoner euro

Husen på Mariegatan 23 ska omvandlas till bostäder och hotell. Bild: Senatfastigheter

Senatfastigheter och Icon Corporation konkursbo har sålt fastigheterna som finns på Mariegatan 23 i Kronohagen i Helsingfors till fastighetsplaceringsbolaget Samla Capital Oy. Köpesumman är 13,6 miljoner euro och i husen planeras bostäder och ett hotell.

Husen på Mariegatan 23 är ritade av arkitekt Evert E. Lagerspetz och de stod färdiga 1885. Ursprungligen har byggnaderna inhyst bostäder för officerare och underofficerare och en officersklubb. Byggna...