Anonym namninsamling på Kårkulla är ryggradslös

Den pågående namninsamlingen splittrar samkommunen i två läger, för och emot, och med det tvivelaktiga stödet av några förtroendevalda är detta synnerligen kontraproduktivt, i synnerhet i denna tid av reformer.

Den pågående och eskalerande klappjakten på Kårkullas direktör bottnar tydligen i att vissa tjänstemäns och förtroendevaldas förslag att överskrida fastslagen budget inte beviljades. Kommunerna har länge varit bekymrade över kostnaderna för Kårkulla och tilläggskostnader skulle inte ha fallit i god jord. Synnerligen förvånande är att en del kommuners egna representanter inte såg problemet, utan var villiga att öka kommunernas ekonomiska börda.

Då ovannämnda förslag inte godkändes av samkommundirektören har man nu systematiskt gått in för att med ljus och lykta söka några andra fel dock utan att lyckas. I offentligheten har inte framkommit ett enda konkret bevis för misskötsel av samkommunen eller tjänstefel som skulle försvara eller ens förklara denna beklagliga process. Det ger bara ett klart intryck av ett desperat försök att dölja sina egna tillkortakommanden.

Förutom vissa förtroendevaldas mer eller mindre osakliga kritik har nu inkommit en anonym skrivelse av "personalen". Av allt att döma går man runt och samlar in namn mot ledningen, ospecificerat vad man avser med "ledningen". Att dessutom göra det anonymt är minst sagt ryggradslöst. Det bör också noteras att i en organisation som Kårkulla är ledningen ett begrepp och inte en enda person. Varje enhet har sin ledning med ansvar för budget, verksamhet och arbetsmiljö.

Den pågående namninsamlingen splittrar samkommunen i två läger, för och emot, och med det tvivelaktiga stödet av några förtroendevalda är detta synnerligen kontraproduktivt, i synnerhet i denna tid av reformer. Nu borde den politiska ledningen ta sitt ansvar och tillsammans med tjänstemännen arbeta för att i möjligaste mån bevara en acceptabel service för Kårkullas brukare också i framtiden. Ifall det nu är det man önskar.

Marica Saloranta, pensionerad samkommunsdirektör i Östnyland, Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning