Ännu oklart om flygen från Skopje förbjuds eller inte – myndigheterna synar lagparagraferna

Flygbolaget Wizz air flyger mellan Åbo och Skopje i Nordmakedonien. Bild: Ari Sundberg/SPT

Ett förbud av flygtrafiken mellan Åbo och Skopje hänger på hälsomyndigheternas riskbedömning. Är hälsorisken så pass stor att smittskyddslagen tillåter så drastiska åtgärder?

Utredningen om att förbjuda flygen mellan Åbo och Skopje drar ut på tiden, men Jarkko Saarimäki på Transport- och kommunikationsverket försäkrar att myndigheterna arbetar på fullt för att kunna vidta åtgärder så snabbt som möjligt.

– Det är en helt nya situation och därför måste man gå grundligt till väga för att utreda vilka lagenliga möjligheter det finns att förbjuda flygen från Skopje, säger Saarimäki.

Detta arbete ligger nu på Institutet för hälsa och välfärds (THL) bord eftersom det är deras bedömning av hälsorisken med flygen från Skopje som är avgörande för om ett förbud kan införas eller inte. Ett eventuellt förbud behöver grunda sig i smittskyddslagen. THL utreder nu om hälsorisken flygen från ett land med hög spridning av coronaviruset är så stor att det finns lagenliga grunder för ett förbud.

EU-förordning kan användas

Helsingin Sanomat skriver att myndigheterna också överväger att använda sig av en EU-förordning om flygtrafik enligt vilken EU-länder kan ingripa i flygtrafiken "i samband med kortvariga problem som orsakats av oförutsägbara och oundvikliga omständigheter". EU-förordningen är lösare formulerad än den finska smittskyddslagen vilket kan ge ett större spelrum för ett eventuellt förbud.

– Vi gör en helhetsbedömning där vi undersöker alla olika alternativ, säger Saarimäki.

Om THL bedömer att andra åtgärder, som testning och karantän, är tillräckliga så fortsätter myndigheternas smittbekämpningsarbete som hittills. Vid Åbo flygplats har Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt tillsammans med Åbo stad mött passagerarna från alla plan från Skopje sedan början av augusti.

Åbos stadsdirektör Minna Arve har uttryckt frustration över att en så stor börda för att stoppa smittspridningen läggs på en region och en smittskyddsläkare. Det är endast kommunens ansvariga smittskyddsläkare som kan sätta folk i karantän.

Det är flygbolaget Wizz air som flyger rutten Åbo-Skopje. Onsdagens flyg till Åbo ställdes in. Yle Turku var först med att rapportera om saken. Finnavia, som ansvarar för flygplatserna i Finland, sade till Yle Turku att de inte har fått information om varför flyget ställdes in.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning