Ännu hårdför högerflygel inom Saml

För bevarande av immunitet röstade självfallet sannfinländarna i grundlagsutskottet vilket inte förvånar med beaktande av deras syn på hur en rättsstat skall se ut.

Riksdagens grundlagsutskott vill häva den sannfinländska ledamoten Juha Mäenpääs parlamentariska immunitet på grund av att han under plenum ansett att asylsökande kan betraktas som "invasiva arter" vilket betyder att det är människor som ingen vill ha. För bevarande av immunitet röstade självfallet sannfinländarna i utskottet vilket inte förvånar med beaktande av deras syn på hur en rättsstat skall se ut.

Vad som är anmärkningsvärt och enligt min mening förvånade är att samlingspartisterna Wille Rydman och Heikki Vestman röstade med sannfinländarna. Visserligen kan Rydman betraktas som en explicit "högerytter" vilket framkommit många gånger.

Men att det demokratiska Samlingspartiet håller sig med ledamöter som anser att asylsökande är människor som skall stå utanför är synnerligen starkt.

Samtidigt är det ett bevis på att partiet fortsättningsvis håller sig med en hårdför högerflygel.

Olof Öström, Brändö, Åland

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning