Ännu en justering i Olkiluoto 3:s tidtabell – leverantören meddelar att installationen dröjer

Kärnkraftverket i Olkiluoto försenas troligtvis ännu mera eftersom installationen av bränslestavarna inte kommer att göras inom utsatt tid. Bild: SPT/Ari Sundberg

Nu väntas ytterligare förseningar i den redan kraftigt försenade kärnkraftsreaktorn.

Industrins Kraft (TVO) skriver i ett pressmeddelande att leverantören Areva-Siemens inte lyckas hålla den tidtabell som utlovades i november.

Då lovade leverantören att kärnreaktorns bränslestavar ska installeras i juni. Nu står det klart att installationen tidigast kommer att ske i slutet av augusti.

I juni lovar Areva-Siemens att komma med en uppdaterad tidtabell för projektet. Det här betyder troligtvis att reaktorn inte kommer att startas enligt den utlovade tidtabellen. Det var meningen att reaktorn skulle kopplas till stamnätet i oktober och börja producera el i januari 2020.

– Tidtabellsjusteringen som leverantören meddelade i det här skedet av projektet är naturligtvis en besvikelse, men det centrala är att testningen av reaktorn görs noggrant, säger Jouni Silvennoinen, direktör för kärnkraftsreaktorprojektet vid TVO, i pressmeddelandet.

Byggandet av den tredje reaktorn i Olkiluoto körde i gång redan 2005. Enligt den ursprungliga planen skulle reaktorn vara färdig 2009, men projektet har stött på många motgångar.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning