Annika Meinander får årets Per Brahe-pris

Docent Annika Meinander tilldelas årets Per Brahe-pris. Bild: Åbo Akademi

Meinander forskar i de molekylära cellfunktionerna som ligger bakom kroniska inflammationstillstånd, speciellt i tarmen

Stiftelsen för Åbo Akademi delade på tisdagen ut Per Brahe-priset för år 2019 till doktorn i biokemi, docent Annika Meinander.

För närvarande arbetar Meinander som vikarierande akademilektor i cellbiologi vid Åbo Akademi och fungerar även som ämnesansvarig för cellbiologi. Sedan 2017 är Meinander docent i molekylär genetik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Meinander disputerade vid Åbo Akademi år 2007 med huvudämnet biokemi. Hon har tillbringat tre år som post doc-forskare vid Institute of Cancer Research i London.

Meinanders forskning

I sin forskning fokuserar Meinander på de molekylära cellfunktionerna som ligger bakom kroniska inflammationstillstånd, speciellt i tarmen. I sitt laboratorium har hon byggt upp ett för Åbo Akademi nytt modellsystem med bananflugan som försöksorganism för att undersöka hur celler som är i inflammationstillstånd signalerar inom sig och till varandra.

I motiveringen nämns bland annat att Meinander är en forskare med ett sällsynt brett kunnande och en omtyckt forskningsledare och handledare, som framgångsrikt arbetar med individerna i sin redan nu internationellt erkända forskningsgrupp.

Per Brahe-priset delas ut av Stiftelsen för Åbo Akademi och prissumman är 12 000 euro.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning