Annika Meinander får årets Per Brahe-pris

Docent Annika Meinander tilldelas årets Per Brahe-pris. Bild: Åbo Akademi

Meinander forskar i de molekylära cellfunktionerna som ligger bakom kroniska inflammationstillstånd, speciellt i tarmen

Stiftelsen för Åbo Akademi delade på tisdagen ut Per Brahe-priset för år 2019 till doktorn i biokemi, docent Annika Meinander.

För närvarande arbetar Meinander som vikarierande akademilektor i cellbiologi vid Åbo Akademi och fungerar även som ämnesansvarig för cellbiologi. Sedan 2017 är Meinander docent i molekylär genetik vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Meinander disputerade vid Åbo Akademi år 2007 med huvudämnet biokemi. Hon har tillbringat tre år som post doc-forskare vid Institute of Cancer Research i London.

Meinanders forskning

I sin forskning fokuserar Meinander på de molekylära cellfunktionerna som ligger bakom kroniska inflammationstillstånd, speciellt i tarmen. I sitt laboratorium har hon byggt upp ett för Åbo Akademi nytt modellsystem med bananflugan som försöksorganism för att undersöka hur celler som är i inflammationstillstånd signalerar inom sig och till varandra.

I motiveringen nämns bland annat att Meinander är en forskare med ett sällsynt brett kunnande och en omtyckt forskningsledare och handledare, som framgångsrikt arbetar med individerna i sin redan nu internationellt erkända forskningsgrupp.

Per Brahe-priset delas ut av Stiftelsen för Åbo Akademi och prissumman är 12 000 euro.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning