Anni Sinnemäki om Heka: "Renoveringskostnader får inte överdimensioneras"

Anni Sinnemäki skriver till HBL att hyrorna i Hekas hus ska täcka alla kostnader för renoveringar och underhåll. Bild: Ari Sundberg/SPT

Hyrorna i Hekas bostäder ska täcka alla kostnader som krävs för underhåll och renoveringar, skriver biträdande borgmästare Anni Sinnemäki till HBL: "Både Heka och staden har ett gemensamt intresse för att underhåll, renoveringar och reparationer av hus sköts effektivt", skriver Sinnemäki.

Nyligen skrev HBL om boende Carita Sipilä i Nordsjö som är missnöjd över hur Helsingfors stads bostadsbolag, Heka Oy, sköter sitt fastighetsbestånd. Hyreshuset på Luftslottsgatan i Nordsjö är enligt Sipilä vanskött och nödvändiga reparationer uteblir, trots att boende kontinuerligt påpekar om brister och fel.

HBL riktade frågor om Heka till biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, som också har ett förflutet som styrelsemedlem i Heka. Sinnemäki understryker att hon kommenterar frågor om Heka i rollen som biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn. Sinnemäki svarar HBL på e-post:

"Hyrorna i Helsingfors stads bostäder baserar sig på att hyresintäkterna ska täcka mindre renoveringar, underhåll, totalrenoveringar och byggandet av hyreshus. Det utgör grunden för subventionerade hyror. Både Heka och staden har ett gemensamt intresse för att underhåll, renoveringar och reparationer av hus sköts effektivt. Men det får inte bli överdimensionerade kostnader eftersom hyresgästerna betalar alla utgifter för renoveringar och reparationer med sina hyror", skriver Sinnemäki.

Sinnemäki poängterar att hyrorna i Hekas bostäder är mycket förmånliga, drygt 12 euro per kvadratmeter. Medianhyran på fria marknadens bostäder i huvudstadsregionen är 22 euro per kvadratmeter i månaden. Från och med 2012 har hyrorna i Hekas bostäder höjts i snitt med 17,5 procent medan ökningen på den fria marknaden varit betydligt större – 36 procent.

På Luftslottsgatan har hyrorna höjts med 36 procent sedan 2012 från 9,44 euro per kvadratmeter till 12,43 euro per kvadratmeter. Heka har uppgett att hyrorna i Nordsjö harmoniserats så att andra boende på området inte ska bli ojämlikt behandlade.

Sinnemäki vill ge hopp för boende på Luftslottsgatan:

"Jag litar på att de problem och frågor som finns i huset på Luftslottsgatan i Nordsjö åtgärdas så snabbt som möjligt", skriver Sinnemäki.

Läs också:

Carita Sipilä anser att stadens hyreshus är fuskbygge – så svarar Heka på kritiken

Insändare: Luftslottsgatan 3 är endast isbergets topp

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning