Anne Berners förslag om skärgårdsavgifter sågas hårt

Utlåtandena från remissrundan underkänner kommunikationsminister Anne Berners förslag att avgiftsbelägga förbindelsebåtstrafiken i skärgården. Bild: Lehtikuva / Markku Ulander

Anne Berners (C) och kommunikationsministeriets förslag om att avgiftsbelägga skärgårdstrafiken underkänns av såväl näringslivsorganisationer som rättslärda. Hela 58 av 72 remissinstanser säger klart nej till förslaget.

Företagarna i Finland skriver entydigt att "förslaget inte uppfyller de kvalitativa krav som ställs på lagberedningen".

Juniorhandelskammaren i Erstan påpekar i sitt svar till ministeriet att landsvägs- och färjetrafiken upprätthålls med allmänna medel. Enligt handelskammaren skulle en turistföretagare, fiskare eller jordbrukare som är bosatt i ändan av förbindelsebåtsrutten inte kunna konkurrera med motsvarande företagare på fastlandssidan. Handelskammaren varnar för att de i många fall tvingas sluta eller flytta sin verksamhet.

Håll skärgården ren rf skriver: "Trots att vår förening sköter största delen av sina transporter med egna fartyg, är vi övertygade om att statens avgiftsfria transporter är en grundförutsättning för en levande skärgård året om. Förbindelsebåtarna är skärgårdens vattenvägar som ska jämföras med landsvägar. De nu föreslagna avgifterna skulle leda till kraftigt försämrad servicenivå. Skärgårdsbutikerna och andra företag skulle upphöra på grund av höga fraktkostnader och minskat kundunderlag, vilket skulle leda till avfolkning av skärgården.

Nylands förbund är av samma åsikt och kräver att trafiken förblir avgiftsfri för alla trafikantgrupper. Förbundet anser att förslaget, om det förverkligas, försämrar förutsättningarna för företagsamhet samtidigt som man försämrar en god livsmiljö.

Professor Martin Scheinin kräver att ministeriet lägger ner projektet i dess nuvarande form. Enligt honom står förslaget i strid med den lag (494/1981) som stadgar om att gynna skärgårdens utveckling.

FAKTA

Kommunikationsministeriet planerade avgifter

Vuxen, resa under/över 10 sjömil = 10 euro/15 euro

Barn (7-16 år), studerande, värnpliktig = 5 euro/7,50 euro

Styckegods, max 50 kg = 30 euro

Styckegods, max 100 kg = 60 euro

Personbil under/över 5 meter = 35 euro/40 euro

Skåpbil = 50 euro

Lastbil under/över 10 meter = 100 euro/150 euro

Moped = 15 euro

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03