Anna Rotkirch har valts till Årets Nors – andra kvinnan genom tiderna

Anna Rotkirch var redan som skolelev i Grundskolan Norsen intresserad av matematik och historia. Intresset för samhället höll i sig och numera är hon forskarprofessor vid Befolkningsförbundet, där hon fokuserar på familje- och kvinnoforskning. Bild: Niklas Sandstrom

Anna Rotkirch är Årets Nors 2021, en hederstitel som tilldelas forna normallyceister varje år. Rotkirch är den andra kvinnan som nu blir vald.

Anna Rotkirch är doktor i statsvetenskap från Helsingfors universitet och jobbar i huvudsak som forskarprofessor på Befolkningsförbundet, där hon fokuserar på frågor kring familjelivet och på kv...