Anna-Maria Helsing: "Vi borde arbeta för bättre siffror på sikt!"

Bild: Cata Portin/HBL-arkiv

Dirigenten Anna-Maria Helsing häpnar när hon hör om andelen kvinnliga dirigenter.

2009 utnämndes Anna-Maria Helsing som första kvinna i Finland till chefsdirigent. Under hennes tid vid Oulu sinfonia 2010–2013 gavs under ett spelår över 40 procent av konserterna med kvinnlig dirigen...