Anna-Maja Henriksson slutar som ordförande för Jakobstads stadsfullmäktige

Svenska folkpartiets ordförande och Finlands justitieminister Anna-Maja Henriksson har beslutat att lämna sin post som ordförande för Jakobstads stadsfullmäktige. Foto: Linnea de la Chapelle/SPT Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att hon kommer att avgå som ordförande för Jakobstads stadsfullmäktige vid nästa fullmäktigemöte på hösten.

Svenska folkpartiets ordförande och Finlands justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att hon kommer att lämna posten som ordförande för Jakobstads stadsfullmäktige på hösten. Henriksson har varit ordförande för stadsfullmäktige i Jakobstad åren 2009-2011 och på nytt sedan 2016.

–  Jag utgår från att det sker ett ordförandebyte vid stadsfullmäktiges nästa möte. Det är hopplöst att försöka vara både justitieminister, partiordförande och fullmäktigeordförande. Jag har inte tid och möjlighet att vara närvarande i den lokala politiken i den mån stadsfullmäktiges ordförande bör vara, säger Henriksson.

Henriksson tillträdde som justitieminister i regeringen Rinne i början av juni. Hon hyser vissa förhoppningar om att kunna delta i kommunalpolitiken trots de andra uppdragen, men medger att det är svårt.

–  Jag kommer att vara en vanlig fullmäktigeledamot i Jakobstad och delta i fullmäktigemöten i den mån jag har möjlighet vid sidan om mina uppdrag som minister och partiordförande. Om jag är hemma i Jakobstad på måndag kväll när fullmäktige har sitt möte deltar jag i det.

Jakobstads stadsfullmäktige har möte en gång per månad. Enligt stadens möteskalender sammanträder stadsfullmäktige nästa gång den 16 september.

Stadsfullmäktige i Jakobstad har 43 ledamöter.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46