Anna: ”Barnskyddet blev min räddning"

När Anna separerade från en våldsam och alkoholiserad man kom barnskyddet till undsättning.

– De kom hem till oss, två socialarbetare. Innan de kom hade jag varit rädd. Skulle de tycka att jag var en skitmamma för allt barnen tvingats gå igenom? Skulle barnen tas ifrån mig? Eller skulle soci...