Anmälda sexualbrott ökar stort – "Metoo-rörelsen haft betydelse"

Antalet sexualbrott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors hittills i år har ökat med 45 procent jämfört med samma tidsperiod i fjol.

Polisen har publicerat den riksomfattande brottsstatistiken för början av året 2018. I statistiken från polisinrättningen i Helsingfors finns en av de synligaste förändringarna: antalet anmälda sexualbrott har ökat med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Mellan januari och juni 2018 har 292 fall sexualbrott anmälts hos polisen i Helsingfors. Under samma tidsperiod i fjol var siffran 202. Ökning finns såväl inom våldtäktsbrott som sexuellt utnyttjande av barn, men också ifråga om sexuella trakasserier, meddelar polisen i ett pressutskick.

I korthet visar statistiken att polisen tagit emot fler anmälningar om sexualbrott – större brottsserier har avslöjats av polisen och människor har anmält sexualbrott mer aktivt.

Fakta

Sexualbrott i Helsingfors

Mellan januari och juni 2018 har 292 fall sexualbrott anmälts hos polisen i Helsingfors. Under samma tidsperiod i fjol var siffran 202.

Av anmälningarna gäller 101 stycken våldtäktsbrott, 105 stycken sexuellt utnyttjande av barn och 86 stycken övriga sexualbrott, till exempel sexuellt antastande.

Antalet anmälningar om sexualbrott har ökat i alla kategorierna jämfört med fjolåret.

Enligt överkommissarie Juhani Vuorisalo vid Helsingforspolisen är det ändå inte fråga om en dramatisk utveckling.

– Antalet brott har nödvändigtvis inte ökat. Ökningen i anmälningar förklaras till stor del av att polisen lyckats avslöja sexualbrott mer effektivt på egen hand. Till exempel greps en man i början av året som misstänks för tiotals sexualbrott.

Vuorisalo syftar på fallet i februari 2018 där en man från Helsingfors misstänks ha sexuellt utnyttjat tiotals under 16-åriga pojkar. Enligt polisen syns detta enskilda fall som en statistiktopp i sexuellt utnyttjande av barn.

En annan förklaring till det ökade antalet anmälningar om sexualbrott är att saken varit synlig i medier den senaste tiden – inte minst genom metoo-rörelsen.

– Jag tror metoo haft en inverkan på hur aktivt människor anmäler sexuella trakasserier. Tack vare metoo-rörelsen har antagligen många fall kommit till polisens kännedom som annars inte skulle ha gjort det.

Tröskeln att anmäla är lägre

Vid Kvinnoklinikens Seri-stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld har man inte lagt märke till att antalet sexualbrott skulle ha ökat märkbart den senaste tiden. Centret har fått in ungefär lika många kunder som tidigare. Men enligt psykolog Pertti Hakkarainen påverkar vädret antalet sexualbrott.

– Det verkar finnas ett samband mellan varmt väder och ökning av sexualbrott. Till exempel var maj i år ovanligt varm och samtidigt tog vi emot flera nya kunder under en månad än någonsin tidigare.

Hakkarainen hoppas att ökningen i polisens statistik beror på att tröskeln för att anmäla sexualbrott ha minskat.

– Jag tror att metoo-rörelsen haft en betydelse. I och med rörelsen har det blivit lättare för offer att komma fram, människor har börjat fundera mera på vad som är rätt och fel och tabut kring sexualbrott har minskat. Också myndigheter och vårdpersonal har blivit bättre på att handskas med sådana här saker, säger han.

Färre bedrägerier

Också antalet narkotikabrott och trafikbrott i Helsingfors har ökat något jämfört med föregående år.

Däremot har bedrägeribrotten minskat med 19 procent. Enligt polisen kan minskningen förklaras med att man riktat tvångsmedel särskilt mot misstänkta som varit aktiva på webben. Bedrägeribrottslighet är typisk seriebrottslighet – då polisen lyckas gripa några aktiva gärningsmän, blir många brott ogjorda.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00