Anita Eckardt om isolering året ut: Tanken är skrämmande

Anita Eckardt följer sina dagliga rutiner och alla rekommendationer under isoleringen, men ogillar tanken om att alla över 70 borde hållas isolerade fram till årsskiftet. Man kan inte bara stänga in äldre. Då blir vi sjuka, säger hon. Bild: Niklas Tallqvist

En del personer över 70 borde kanske hålla sig isolerade tills ett vaccin finns, och det kan dröja till nästa år, säger EU-kommissionens ordförande. Det låter skrämmande och det kommer att göra oss sjuka, säger Anita Eckardt som redan har gett avkall på sitt sociala liv i en dryg månad.

Sedan coronaepidemin bröt ut har Anita Eckardt, 85, tvingats avstå det mesta av sitt sociala liv. Pensionärsföreningens möten samt teater- och museibesöken har ställts in, likaså de emotsedda promenad...