Angelägna porträtt till minne av en hjältinna

Verk av Minna Leinonen, Cecilia Damström och Lotta Wennäkoski figurerade på konserten till minne av Minna Canth. Bild: Cata Portin/Marthe Veian/Niklas Tallqvist/HBL-collage

Kopplingen till Minna Canth blev måhända onödigt tunn. Tampere Raws konsert på Musikhuset kunde likväl avnjutas med stor behållning.

Minna Canth (1844–1897) har en viktig roll i Finlands historia genom sina tidiga ställningstaganden för kvinnors lika rättigheter. Mot bakgrund av mansdominansen exempelvis i musikbranschen ter...